Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Elvis Phương Collection

[Thúy Nga CD] Elvi's Phương - Khi Ta Yêu Nhau Vol.1 (2004) [MP3]
Elvis Phương – Tình Khúc Phượng Hoàng [MP3]
Elvi's Phương 1 - Tình Ca Cho Em (1989) [FLAC]
MP3: http://adf.ly/qvToH
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol.1 (2005) [MP3]
MP3: http://adf.ly/qvrFc
Elvi's Phương 8-Đàn Bà
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol.2 (2005)
Elvi's Phương 18 - Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
MP3: http://adf.ly/qxf0o 
Elvi's Phương 19 - Tôi Bán Đường Tơ
MP3: http://adf.ly/qxf7R  Flac : http://adf.ly/qxf3v  http://adf.ly/qxf5j
[Bích Thu Vân 16] Elvi's Phương; Julie - Tình Xa Vắng
MP3: http://adf.ly/quJ4k FLAC : http://adf.ly/qyw78  http://adf.ly/qyw86
[Giáng Ngọc 15] Elvi's Phương, Kiều Nga - Tình Nhớ
MP3: http://adf.ly/qyyuL Flac : http://adf.ly/qymnY  http://adf.ly/qymp8
Elvis Phương – Duyên Kiếp (1989)
Flac :TỪNG BÀI http://adf.ly/PW6DR
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Huyền Thoại Người Con Gái (2005)
MP3: http://adf.ly/vQt5u
Flac :từng bài  http://adf.ly/PW6FT
[Phương Nam Film] Elvi's Phương - Mười Năm Tình Cũ
MP3: http://adf.ly/quJI7
Elvis Phương – Cảm Ơn Em Cuộc Đời (2004) [FLAC]
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Không... Cho Anh Xin Số Nhà (2006)
MP3: http://adf.ly/vRCbc
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Mai (2007) [FLAC]
MP3: http://adf.ly/w0ByG
Elvi's Phương – Tình Khúc Nguyễn Ánh 9 (2006) [FLAC]
[Kim Lợi] Elvi's Phương - Giọt Nắng Bên Thềm (1996) [MP3]
MP3: http://adf.ly/quJ7g
[Kiều Nga 5] Elvi's Phương, Kiều Nga - Tình Yêu Còn Lại
MP3: http://adf.ly/quJBj
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Tát Nước Đầu Đình (2005)
MP3: http://adf.ly/quJEl
[Thúy Anh 58] Elvi's Phương, Kiều Nga - Nhớ Người Tình Xưa
MP3: http://adf.ly/quJM5
[Thúy Nga CD] Elvi's Phương - Khi Ta Yêu Nhau Vol.2 (2007)
MP3: http://adf.ly/quJlW
Elvi's Phương 21 - Nha Trang Ngày Về


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét